Stedelijk Onderwijs Brugge

zuurstof voor de samenleving

Basisonderwijs

Lager Onderwijs – kleuteronderwijs

Wens je in het schooljaar 2012-2013 in aanmerking te komen voor een betrekking als onderwijzer, onderwijzer ASV of kleuteronderwijzer in het Stedelijk Onderwijs Brugge, zorg dan dat je beschikbaar bent voor de selectiegesprekken in de week van 2 tot 6 juli 2012. informatie selectieprocedure

Buitengewoon onderwijs

Wens je in het schooljaar 2012-2013 in aanmerking te komen voor een betrekking als onderwijzer, onderwijzer ASV of kleuteronderwijzer in het Stedelijk Onderwijs Brugge, zorg dan dat je beschikbaar bent voor de selectiegesprekken in de week van 2 tot 6 juli 2012. informatie selectieprocedure

Kunstonderwijs

Voltijds Secundair Kunstonderwijs

Deeltijds Kunstonderwijs

Volwassenenonderwijs

Onderwijs voor Sociale Promotie

    • Stedelijke Nijverheids- & Taalleergangen – CVO:
      SNT, de Arsenaalstraat, de Nijverheidsschool, Arsenaalstraat 4
      http://www.snt.be